Kamenické práce

Skupina kamenických prací obsahuje velmi široké spektrum výroby a osazení kamenických výrobků. Jsme schopni zhotovit a dodat jakékoliv prvky dle představ architektů a investorů a to od nejjednodušších výrobků až po kamenosochařské práce. Svými zkušenostmi se také podílíme při restaurování a renovaci kamenných památek a čistění a repase kamenných konstrukcí.

GRANO Skuteč se stále častěji zabývá realizací složitých dopravních a vodohospodářských staveb, jako jsou mosty, propustky, opěrné a zárubní zdi, sanace a zpevnění svahů, zdi lemující vodní koryta. U takových projektů využíváme zručnosti našich kameníků, ať už jde o obezdívky z lomového  kamene, gabionové stěny, nebo jiná řešení.


Ukázky realizacíGrano Skuteč

Firma GRANO Skuteč spol. s r.o. vznikla rozvojem a transformací úspěšné firmy Grano V. Nešetřil, založené v roce 1990.